تاریخ : چهارشنبه 15 مهر 1394 | 20:31 | نویسنده : امیر علی

ادای احترام کاپیتان به مرحوم هادی نوروزی