فرهاد مجیدی:مردم به حسادت قلب های سیاه اهمیت نمی دهند


فرهاد مجیدی در حمایت از کارلوس کروش در صفحه شخصی اش در اینستاگرام پیامی را منتشر کرد.